PAGE11_MAIN.PHP

FAQ

Laat ons helpen, met uw frequente vragen

Wat zijn de betalingsvoorwaarden bij de aankoop van een woning?

Bij een nieuwbouw project vraagt de bouwheer een reservatiekost bij de ondertekening van het contract (contracto de arras) dit varieert van 3.000 € tot 6.000 €. Na een maand wordt een tweede aanbetaling gevraagd van 30 tot 40% en de laatste betaling gebeurt bij de ondertekening van de eigendomsakte.

Bij een herverkoop vraagt het makelaarskantoor een reservatiebedrag van 5.000 €. Het resterende bedrag wordt betaald bij de notaris tijdens de eigendomsoverdracht.

Welke documenten heb ik nodig om een woning in Spanje te kopen?

Om een woning in Spanje te kopen, dient u in het bezit te zijn van een geldig paspoort en een NIE-nummer (Número de Identificación de Extranjeros). Voor alle buitenlanders die permanent in Spanje wonen of meer dan 183 dagen per jaar in Spanje verblijven, is tevens een fiscaal nummer nodig.

Het NIE-nummer is uniek identificatiebewijs en nodig voor alle commerciële transacties (inclusief de registratie van uw onroerend goed bij het kadaster, het openen van bankrekeningen, het starten van een bedrijf, de aanvraag van een telefoonlijn, gas en elektriciteit en het afsluiten van verzekeringen in Spanje) en voor uw belastingaangiftes.

De aanvraag van uw NIE-nummer dient persoonlijk (of door uw gevolmachtigde advocaat) te gebeuren bij de Políca Nacional in Spanje. Binnen enkele weken na de aanvraag kunt u uw NIE-nummer ophalen. Verder zijn er geen documenten vereist om als buitenlander een woning in Spanje te bezitten. (zie rol van advocaat, volmacht)

Hoe open ik een bankrekening?

U heeft enkel en alleen een geldig paspoort nodig.

U hoeft geen eerste storting te doen voor het openen van een Spaanse bankrekening.

Ook hiervoor kunnen onze advocaten u verder helpen.

Met welke jaarlijks terugkerende kosten moet ik rekening houden bij het bezit van een woning in Spanje?

 • Jaarlijkse onroerend goed belasting: IBI (Impuesto Sobre Bienes Inmuebles) Deze gemeentelijke belasting is een percentage van de kadastrale waarde van de woning, welke verschilt per gemeente.
 • Nutsvoorzieningen: elektriciteit, water, eventueel gas
 • Gemeentelijke lasten zoals het ophalen van huisvuil (basura)
 • Opstal- en inboedelverzekering
 • Telefoon & internet gebruik
 • Vermogens- en inkomstenbelasting: eigenaren (zowel resident als niet-resident) van een woning in Spanje dienen jaarlijks vóór 31 december een belastingsformulier (Modelo 210) in te dienen.

Kan ik in Spanje een lening aangaan?

Ja, u kan in Spanje een lening op uw Spaanse woning afsluiten.

Banken zijn wel wat strenger geworden, maar indien uw persoonlijke situatie het toestaat, is het nog steeds geen probleem om een hypotheek te krijgen en daarmee uw droomwoning te kopen. Doorgaans wordt er maximaal 70% hypotheek gegeven op de taxatiewaarde van de woning met een maximale duur van 25 jaar en de maximum leeftijd van 75 jaar.

Moet ik in België belasting betalen op mijn woning in Spanje?

Uw buitenlandse woning zal in de eerste plaats in het buitenland worden belast. Zo geeft een woning aan de Spaanse kust logischerwijs aanleiding tot Spaanse belastingen.

Als Belgisch inwoner moet u bovendien de inkomsten uit buitenlands vastgoed ook vermelden op uw Belgische belastingaangifte. In België moet u in principe de huurprijs of -waarde van uw buitenlands vastgoed aangeven.

Maar wordt u dan tweemaal belast op uw buitenlands vastgoed, éénmaal in Spanje en nogmaals in België? Gelukkig niet. België heeft een verdrag gesloten met Spanje dat bepaalt dat de inkomsten uit Spaans vastgoed worden vrijgesteld van belasting in België.

De Spaanse gezondheidszorg.

Om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg in Spanje, heeft u de Europese ziekteverzekeringskaart nodig.

Dit is een document dat bewijst dat u recht heeft op ziekteverzekering tijdens een tijdelijk verblijf in een land van de Europese Unie. Met deze kaart kunt u tijdens uw verblijf van de nodige medische zorgen genieten.

U kunt uw aanvraag doen in België, bij uw verzekeringsmaatschappij. Deze kaart is persoonlijk en op naam.

Indien u echter in Spanje resident wordt, kunt u met uw NIE-nummer uw residentie aanvragen. Met uw residentie en uw eigendomsakte kunt u op de gemeentelijke diensten een Padrón aanvragen. Met uw Padrón kunt u een SIP- kaart aanvragen waarmee u recht hebt op Spaanse gezondheidszorg.

Hoe lang kan ik als toerist in Spanje verblijven?

Als u lid bent van de Europese Unie, dan kunt u zo langs als u wilt in Spanje blijven. Fiscaal gezien worden echter alle niet-residenten – die minstens 183 dagen per jaar (burgerlijk jaar) in Spanje wonen – beschouwd als residenten. Dit wil zeggen dat u dan belastingplichtig bent in Spanje.

Hoe verander ik van adres en andere formaliteiten?

Als u naar het buitenland verhuist, moet u dat melden bij de bevolkingsdienst van de gemeente waar u ingeschreven staat en dit ten laatste de dag voor uw vertrek.

Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een minderjarige naar het buitenland verhuist, moet iemand die het ouderlijke

gezag uitoefent hem bij de aangifte bijstaan.

De gemeente zal u een getuigschrift van afvoering overhandigen. Dit getuigschrift is noodzakelijk om u te laten registreren bij de Belgische diplomatieke of consulaire overheden in het buitenland.

De inschrijving dient u rechtstreeks te gebeuren bij het gemeentebestuur (ayuntamiento) van uw district. Daar krijgt u uw Padrón of voluit empadronamiento en el ayuntamiento.

 • U dient volgende documenten voor te leggen:
 • Degelijk ingevuld formulier van de gemeente
 • Geldig paspoort of identiteitskaart voor de leden van de familie (kopies en origineel)
 • Huwelijksboekje
 • Bewijs van woonplaats (bijv. huurcontract, telefoonfactuur, …)
 • NIE-nummer

Wat met mijn pensioen als ik naar Spanje verhuis?

Als u in België verblijft, is het toegekende pensioenbedrag u altijd verschuldigd.

Verblijft u in het buitenland, dan wordt de betaling van uw pensioen in het buitenland direct doorgestuurd naar het adres dat door de begunstigde werd aangegeven.

WAAROM WERKEN MET WELCOME ESTATES?

Bekwaam en ervaren team

Ons zeer bekwaam team zal u door het hele proces van kopen en verkopen in Spanje begeleiden en alle vragen beantwoorden die zich voordoen. Al onze medewerkers hebben een uitstekende kennis van het gebied en de huidige vastgoedmarkt.

Het Welcome Estates-team is er om uw leven hier in Spanje zo comfortabel en gemakkelijk mogelijk te maken.

In uw eigen taal. Alle nationaliteiten zijn welkom bij Welcome Estates. Onze medewerkers zijn meertalig en zullen u in uw eigen taal begeleiden in het aankoop- of verkoopproces van uw woning in Spanje.

Ontmoet het team
Uitstekende marketingondersteuning

In een zeer competitieve sector is het van vitaal belang om iedereen een stap voor te blijven. Welcome Estates investeert veel in het verzekeren van de verkoop van uw woning. Met behulp van een scala aan marketingmedia, waaronder de meest succesvolle onroerend goed platformen en directe advertenties in heel Europa zijn wij het best geplaatst om u te helpen uw woning te verkopen.

Marketing experts
Euro symbol

New build discount

Receive 1% cash back when buying a new build property! Apply today, do not miss out!

Video symbol

NEW! Video consultations

Simply click here to book a video chat! Simple, easy, friendly!